Izbornik
Zatvoriti izbornik

Novi standardi za vrijednosti potrošnje.

Bliže realnoj potrošnji: Novi standardi za vrijednosti potrošnje.

Od 1. rujna 2017. godine, za sva nova vozila s novim homologacijskim tipnim odobrenjima primjenjuje se postupak mjerenja emisija CO2 i potrošnje goriva prema World Harmonised Light Vehicle Test Procedure - WLTP (Globalno usklađen ispitni postupak za osobna i laka gospodarska vozila), koji je realniji ispitni postupak, te daje preciznije podatke o potrošnji goriva i emisija CO2. Od 1. siječnja 2021. godine WLTP je kod svih putničkih vozila isključivi ispitni postupak određivanja emisije CO2 i potrošnje goriva. Iznos Posebnog poreza na motorna vozila u dijelu u kojem se izračunava ovisno o emisiji CO2 konkretnog vozila, te time i ukupna cijena vozila, obračunavaju se isključivo prema WLTP protokolu.

Pokreni video

NEDC u odnosu na WLTP i RDE: profil usporedbe.

Duže dionice, kraći periodi mirovanja: s WLTP-om se iznova definira ispitni postupak za mjerenje potrošnje goriva i emisije CO2. Ovako se razlikuju ciklusi vožnje:

Ciljevi nove metode mjerenja.

WLTP reformira mjerne i ispitne postupke proizvođača automobila. Sve najvažnije o novom postupku na jednom mjestu.

Transparentnost.

U budućnosti se stvarna svakodnevna potrošnja vozila može bolje procijeniti.

WLTP uzima u obzir vožnju sličniju realnim uvjetima u odnosu na prethodni NEDC standard. NEDC nalikuje umjetnom laboratorijskom testu i služi prvenstveno za usporedivost različitih vozila, bez realnog odražavanja stvarne potrošnje. WLTP simulira realno ponašanje u vožnji i tako daje znatno realniji rezultat.

Standardi.

Novi WLTP standardi za cilj imaju usporedive rezultate na cijelom svijetu.

Jedan od glavnih ciljeva WLTP procesa je jednoliko određivanje emisija ispušnih plinova i potrošnje energije za različite pogonske vrste, kao što su benzin, dizel, CNG ili čak električna energija. Vozilo istog tipa mora osigurati isti rezultat ispitivanja u svakom trenutku u svim dijelovima svijeta ako se ispravno slijedi postupak mjerenja WLTP ciklusa. Upravo je ta nužna usporedivost neizbježna za laboratorijsko mjerenje.

Stoga se potrošnja goriva i emisije mjere pouzdano i reprezentativno na temelju dinamičkog profila vožnje.

Zaštita klime.

Realniji podaci o potrošnji pridonose postizanju zadanih međunarodnih ciljeva vezanih uz zaštitu klime kao i manjem opterećenju okoliša.

Manja emisija CO2 centralna je tema u razvoju vozila. Zahvaljujući WLTP standardu moguća je transparentna provjera pridržavanja međunarodnih standarda vezanih uz granične vrijednosti emisije CO2.

U 2010. godini samo je u EU emisija CO2 iznosila više od 4,72 milijardi tona, od čega se 19% odnosilo na cestovni promet*. Stoga Europska Unija do 2020. godine želi smanjiti te emisije za 20 %**. Taj cilj želi među ostalim ostvariti pomoću standarda WLTP. Emisija CO2 nekog vozila ovisi o modelu, isto kao i potrošnja goriva. WLTP omogućuje transparentniju usporedbu potrošnje energije i emisije CO2 različitih vozila. Mjerne vrijednosti tako ne ovise o proizvođaču i tipu vozila, i u pravilu su više nego kod NEDC ciklusa. Stoga valja računati s tim da će u svrhu zaštite klime doći do optimiziranja pojedinih modela vozila i njihovih motora.

Pitanja i odgovori

Najvažnija pitanja i odgovori vezani uz nove vrijednosti potrošnje.

Što zapravo znači NEDC, WLTP i RDE?

NEDC je kratica za "New European Driving Cycle" (novi europski ciklus vožnje), i predstavlja postupak mjerenja na ispitnim valjcima koji se od 1992. godine primjenjuje u cijeloj Europi za mjerenje emisije ispušnih plinova i potrošnju goriva osobnih i lakih gospodarskih vozila. Standard NEDC zamijenila je metoda ispitivanja WLTP ("Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure"), jedinstvena u cijelom svijetu. Novi bi postupak trebao potrošnju nekog vozila prikazati na realniji način, a baziran je na promijenjenom ispitnom ciklusu sa strožim ispitnim postavkama. Dodatno uz WLTP u Europi emisije ispušnih plinova će se utvrđivati i ispitnim postupkom RDE ("Real Driving Emissions"), kod kojeg se mjerenja provode u realnom cestovnom prometu.

Po čemu se razlikuju WLTP i RDE?

Dok se ciklus WLTP vozi 30 minuta na ispitnim valjcima u standardiziranim okvirnim uvjetima, RDE ciklus se prelazi na javnim cestama. Kod RDE mjerenja vozi se mješovita dionica uz nasumično ubrzavanje i kočenje. To ispitivanje traje između 90 i 120 minuta. Dodatne razlike: u WLTP ciklusu mjere se CO2, ispušni plinovi i potrošnja, dok se u RDE ciklusu mjere se samo ispušni plinovi i čestice.

Od kada vrijede WLTP i RDE?

Od rujna 2017. sukcesivno se prelazi na WLTP i RDE. Od rujna 2018. WLTP ispitni postupak obvezan je za sva novoregistrirana vozila, isto kao i manji broj čestica (PN) u RDE ispitnom ciklusu. Od rujna 2019. u RDE ciklusu se za sva novoregistirana vozila dodatno uvodi i granična vrijednost za dušikove okside (NOx).

Vrijedi li WLTP ciklus i za vozila na električni pogon?

Da, i vozila na električni pogon ispituju se prema novim WLTP pravilima.

Što je EU6?

EU6 ili Euro 6 aktualna je norma za emisiju ispušnih plinova motornih vozila, koja propisuje granične vrijednosti za emisiju ispušnih plinova u Europskoj Uniji.

Što za mene osobno znače WLTP i RDE?

Vrijednosti utvrđene prema ispitnom postupku WLTP trebale bi realnije prikazati potrošnju, emisiju CO2 kao i emisiju ispušnih plinova. Zbog toga postoji mogućnost da će se kod vozila s motorom na izgaranje navoditi više vrijednosti potrošnje i emisije CO2, a kod električnih vozila manje vrijednosti dosega. Individualni odabir motora i dodatne opreme također utječu na vrijednosti potrošnje i emisije CO2. Ovisno o nacionalnom zakonodavstvu to kao posljedicu može imati i povećanje poreza vezanih uz emisiju CO2.

RDE ispitni postupak pokazuje emisiju ispušnih plinova u realnom cestovnom prometu. Rezultate pojedinih RDE vožnji možete vidjeti na sljedećem linku:

 

Na koji način Volkswagen implementira WLTP standarde?

Do rujna 2018. godine svi će Volkswagen modeli sukcesivno prijeći na WLTP ispitni postupak.

Ups!
Čini se da vaš preglednik nije ažuriran. Možda naša web stranica ne radi optimalno. Većina preglednika (ali ne i MS Internet Explorer 11 i stariji) i dalje radi dobro.

Preporučujemo vam da ažurirate svoj web preglednik!
Najnovija inačica može osigurati dobro iskustvo bilo gdje na Internetu.

Hvala vam na posjeti i dobro se zabavite.
Vaš Volkswagen tim