Izbornik
Zatvoriti izbornik

Jamstva Jamstveni list

Jamstveni list

Proizvođač vozila Volkswagen AG, D-38436 Wolfsburg, jamči da je isporučeno vozilo ispravno.

Mogući nedostatak koji bi se za vrijeme trajanja jamstva pojavio na vozilu otklonit će se pod ovdje navedenim uvjetima:

1. TRAJANJE JAMSTVA

Jamstvo traje 2 (dvije) godine, računajući od dana isporuke vozila, bez ograničenja prijeđenih kilometara.

2. JAMSTVO NA LAK

Jamči se da 3 (tri) godine računajući od dana isporuke vozila neće doći do oštećenja laka na vozilu koji bi bio posljedica nedostataka u proizvodnji.

3. JAMSTVO NA PROHRĐAVANJE

Jamči se da u roku od 12 (dvanaest) godina računajući od dana isporuke vozila neće doći do prohrđavanja, odnosno u roku od 6 (šest) godina kod vozila Amarok (PR broj 5K0 ili 5K7). Prohrđavanjem se smatra perforacija u karoseriji koja je s unutrašnje strane (šupljine) probila na vanjsku stranu.

4. OPSEG JAMSTVA

Jamstvo obuhvaća otklanjanje nedostataka koji se na vozilu pojave za vrijeme trajanja jamstva putem mreže ovlaštenih servisera za vozila marke Volkswagen, a o trošku proizvođača odnosno uvoznika vozila, uporabom originalnih rezervnih dijelova. Prirodno trošenje dijelova vozila ne smatra se nedostatkom.

5. OGRANIČENJE JAMSTVA I GUBITAK PRAVA IZ JAMSTAVA

5.1.  Jamstvo ne obuhvaća otklanjanje nedostatka koji su nastali:

a) uslijed djelovanja uzroka koji se nalazi izvan vozila ili kao posljedica utjecaja vanjske sile na vozilo;

b) uslijed korištenja vozila u uvjetima koji ne odgovaraju normalnim uvjetima eksploatacije;

c) uslijed neodgovarajuće ili nepravilne uporabe vozila;

d) zbog uporabe ili održavanja vozila koji nisu sukladni uputama proizvođača;

e) uslijed nedostatka njege, prekomjernog trošenja, nepravovremenog otklanjanja oštećenja ili kvara.

5.2.  Prava iz jamstva gube se u sljedećim slučajevima:

a) ako je nedostatak na vozilu izazvan namjerno;

b) ako je nedostatak na vozilu posljedica nepravilne uporabe vozila, sudara, puknuća gume, elementarne nepogode, prirodnog trošenja i/ili habanja, oštećenja uzrokovanog vanjskim mehaničkim i/ili kemijskim utjecajima (primjerice djelovanjem životinja ili djelovanjem životinjske odnosno biljne materije, udarci kamenčića, industrijski ispušni plinovi u zraku i sl.) ili drugih uzroka izvan samog vozila;

c) ako na vozilu nisu obavljeni svi redoviti servisni radovi sukladno naputcima i smjernicama proizvođača u predviđenom vremenskom razdoblju ili nakon predviđenog prijeđenog broja kilometara, ovisno što prije nastupi, sukladno planu održavanja vozila;

d) ako se identifikacijski broj vozila (VIN), odnosno broj motora ne mogu pročitati ili su različiti od brojeva navedenih u Servisnoj knjižici;

e) ako vlasnik ili korisnik vozila nije dopustio ili ne dopušta otklanjanje odnosno popravak nedostatka, kvara ili greške koja je otkrivena od strane ovlaštenog Volkswagen servisa® za gospodarska vozila;

f) ako se vozilo koristi za sportske svrhe ili za bilo kakve druge vrste natjecanja;

g) ako su na vozilu izvršene promjene koje nisu predviđene ili odobrene od strane proizvođača;

h) ako nisu poštivane upute o uporabi, održavanju i servisiranju navedene u uputama za uporabu vozila;

i) u ostalim slučajevima koji nisu navedeni u gornjim točkama, ali s istima stoje u uzročnoj vezi.

6. PROSTORNO VAŽENJE JAMSTVA

Prava iz jamstva mogu se ostvariti kod svakog ovlaštenog servisera za vozila marke Volkswagen gospodarska vozila.

7. OSTALE ODREDBE

7.1. Prava iz jamstva ne umanjuju prava koja kupcu pripadaju temeljem drugih propisa.

7.2. Uvoznik jamči da će za prodano vozilo najmanje sedam godina osigurati servisiranje, kao i mogućnost nabave originalnih rezervnih dijelova.

7.3. Radi ostvarenja prava iz jamstva, vlasnik jamstva je obvezan prije započinjanja otklanjanja nedostataka, omogućiti utvrđivanje nedostataka u ovlaštenom servisu za vozila marke Volkswagen gospodarska vozila.

7.4. Kupac nema prava na bilo kakva dodatna potraživanja osim prava utvrđenih Jamstvenim listom.

Napomena: Jamstveni list je sastavni dio priloženog Plana održavanja.

Ups!
Čini se da vaš preglednik nije ažuriran. Možda naša web stranica ne radi optimalno. Većina preglednika (ali ne i MS Internet Explorer 11 i stariji) i dalje radi dobro.

Preporučujemo vam da ažurirate svoj web preglednik!
Najnovija inačica može osigurati dobro iskustvo bilo gdje na Internetu.

Hvala vam na posjeti i dobro se zabavite.
Vaš Volkswagen tim